VISIOON

Oleme vastutustundliku, loova ja kogukondliku eluviisiga positiivse muutuse eeskuju
ühiskonnas.

MISSIOON

Meie missioon on läbi organiseeritud väärtuspõhise koostöö ja teadliku loomingulise
elustiili luua endale harmooniline elukeskkond ja seda toetav jätkusuutlik
kogukonnakeskus.


EESMÄRK (MTÜ Loovruum põhikirjast)

MTÜ Loovruum eesmärk on liikmete isiksuse ja kogukonna areng, liikmetele ja
kogukonnale loovust arendava jätkusuutliku keskkonna loomine ning loovtegevuseks
vajalike võimaluste pakkumine, liikmetele ettevõtluseks sobilike tingimuste ja
keskkonna loomine, koostöö arendamine sarnase eesmärgiga organisatsioonidega
ning haridus- ja teadusasutustega, sotsiaalselt vastutustundliku, keskkonnasõbraliku
ja looduslähedase elulaadi edendamine.

PÕHIVÄÄRTUSED

VABADUS

 • Vabadus olla, iseseisvalt mõelda ja tunda ning ennast ehedalt väljendada.
 • Teadlikkus vabal tahtel põhinevate valikute ja otsustega kaasnevast
  vastutusest ja mõjust.
 • Hinnanguvabadus ja inimväärikuse austamine kogukonna siseselt ja väliselt.
 • Julgus seista oma väärtuste ja tõe eest.
 • Oskus aktsepteerida, andestada, usaldada, lahti lasta ja loobuda.

ARMASTUS

 • Hoolivus, südamlikkus ja austus kavatsustes, sõnades, tegudes ja kohalolus.
 • Turvatunne ja avatus läbi iga inimese võrdselt väärtustamise.
 • Tarkus näha teises inimeses iseenda peegeldust ja ühisosa.
 • Oskus olla tänulik, ootuste vabalt anda ja vastu võtta.
 • Loodusega kooskõlas elamine: ressursside austav ja jätkusuutlik kasutamine
  ning puhtuse hoidmine.

LOOVUS

 • Avatud loova mõtteviisi maksimaalne rakendamine eluloome igas aspektis:
  uute lahenduste leidmine, keskendudes soovitule, vanasse takerdumata.
 • Paindlikkus ja voolavus, et edukalt navigeerida pidevas muutuses.
 • Kunsti, mängu ja muusika integreerimine igapäevaellu.
 • Kirg luua kordumatuid kogemusi, nautida ja tähistada täisväärtuslikku elu.

KOOSTÖÖ

 • Usaldusväärsus, kokkulepete austamise ja sõna pidamise.
 • Vägivallatu aus suhtlus ja oma isiklike piiride selge väljendamine (jah/ei).
 • Vastutustunne: midagi alustades selle lõpuni viimine ja selle eest lõpuni
  vastutamine.
 • Kaasatus, teineteise toetamine ja võimendamine, et igaühe unikaalne
  potentsiaal saaks maksimaalselt avalduda.
 • Püüe meisterlikkuse poole: valmisolek (vigadest) õppida, abi küsida ja
  areneda.
 • Südame ja mõistuse tasakaal, naiseliku (intuitsioon) ja meheliku (loogika)
  harmoonia.
 • Koos loomine läbi kerguse ja rõõmu, teadvustades kordumatut kohalolu siin
  ja praegu.